Belkyra Dubbelhaka

Belkyra - För behandling mot Dubbelhaka
Belkyra är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett ( oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka)
Belkyra är individuellt anpassd injicerbart läkemedel som förstör fettceller under hakan.
Belkyra bryter ner fettcellerna. När fettcellerna förstörs kan de inte längre laga eller ansamla fett. Målet med behandlingen med Belkyra är att ta bort dubbelhakan för att uppnå en förbättring av hakprofilen.
Belkyra injiceras i området hakan och ger upphov till destruktion av fettceller . Fett som rensas bort från behandlingsområdet försvinner via kroppens naturliga metabolism.
Eftersom Belkyra är ett läkemedel som smälter fettcellerna så är resultatet bestående, dvs permanent. Den dubbelhakan som du en gång hade kommer alltså inte att komma tillbaka igen eftersom fettcellerna inte nybildas i det området.
Belkyra behandling krävs 2-4 behandlingar med 1 månads mellanrum.

Pris
1 behandling      7900 kr
2 behandlingar     13900 kr
3 behandlingar     19900 kr