Botox

Botox är muskelavslappande och verkar genom att det blockerar nervimpulser till muskulatur . Efekten ses som en minskad muskel aktivitet vilken syns i form av slätare hud samt färre rynkor . Resultatet syns successivt efter några dagar . Fullt resultat ses omkring 14 dagar . Behandlingen är inte permanent utan måste göras omvar tredje till var sjätte månad.
Det finns risk för bland annat tunga ögon. Besvären är dock övergående. Alla som utför injektionsbehandlingar hos Lemera Beauty är legitimerade.
Områden som kan behandlas med Botox är:
 Kråksparkar
Pannan
Argrynkan
Svettbehandling
Tandgnissling
Käkmuskler
Gummy smile

Pris
1 område         1500 kr
2 område         2500 kr
3 område         3200 kr
Svettbehandling armhålor      3500kr Tandgnissling       3200 kr