Trådlyft

Trådlyft-V Soft Lift
Trådlyft är en metod, efektiv och säker behandling för att uppnå ett mjuk och naturligt ansiktslyft. Genom trådlyft kan du föryngra och strama upp huden så att det fortfarande ser naturligt ut. Resultatet syns direkt efter utförandet och förbättras över tiden. Hållbarhetstiden är normalt upp till 24 månader, men ålder och livsstil med tex rökning eller mycket intensiv tränning kan förkorta denna tid. Konsultation bör göras innan behandlingen.

Pris
Priset för denna behandling varierar från 5000-22000 kr.